מגרשים

המגרשים בקריית הספורט של אילת יומן פעילויות, לבדיקה אם המגרש פנוי יש להכנס ליומן ולבדוק זמינות.